فراهم شدن زمینه اشتغال مستقیم ۲هزار نفر در منطقه آزاد انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سقایی با بیان اینکه حوزه فعالیت این سرمایه گذاران را در حوزه های مختلف صنعتی ، خدماتی ، گردشگری است افزود: بنا بر ۱۵ طرح سرمایه گذاری ارائه شده از سوی بخش خصوصی با بهره برداری کامل از این پروژه های سرمایه گذاری، زمینه اشتغال برای حدود ۲ هزار نفر به صورت مستقیم در این منطقه فرآهم می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سید ابراهیم سقایی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان با بیان اینکه طی سه ماه نخست سال جاری تعداد ۱۵ مجوز سرمایه گذاری در محدوده منطقه صادر شده اظهار داشت: در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ مجوز از سوی این معاونت صادره شده بود که با بهبود ایجاد شده در فضای کسب و کار، رشد ۵۰ درصدی صدور مجوزهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی را شاهد بودیم.

sagheiوی میزان سرمایه اظهار شده از سوی این سرمایه گذاران را بالغ بر ۳۶۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به حدود ۱۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری اظهار شده در سه ماهه نخست سال ۹۲ بیانگر افزایش ۲۱۰۰ درصدی میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی است.

سقایی با بیان اینکه حوزه فعالیت این سرمایه گذاران را در حوزه های مختلف صنعتی ، خدماتی ، گردشگری است افزود: بنا بر ۱۵ طرح سرمایه گذاری ارائه شده از سوی بخش خصوصی با بهره برداری کامل از این پروژه های سرمایه گذاری، زمینه اشتغال برای حدود ۲ هزار نفر به صورت مستقیم در این منطقه فرآهم می شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری درخصوص دلایل رشد جذب سرمایه گذار در منطقه متبوع خود گفت: انعقاد ۱۰ تفاهم نامه همکاری با نهادهای مرتبط برای تسهیل و تسریع در اجرای مزایای قانونی منطقه، بهبود فضای کسب و کار در منطقه، اجرای مصوبه کالای همراه مسافر در منطقه، ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری، خلق مزیت، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیند صدور مجوزها، تشکیل کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری و کمیته ارزشیابی زمین سازمان جهت جذب طرح های سرمایه گذاری و اختصاص زمین به طرح های مورد تایید دانست.

سقایی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را از مهمترین اهداف و رسالتهای سازمان متبوع خود دانسته و از تلاش و برنامه ریزی سازمان جهت تحقق این هدف خبر داد .

Share