سرپرست جدید اداره درآمدهای عمومی شهرداری رشت معارفه شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم معارفه سرپرست اداره درآمدهای عمومی شهرداری رشت برگزار شد. محمد تقی نظری به عنوان سرپرست جدید اداره درآمدهای عمومی ، حکم خویش را از شهردار رشت دریافت نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم معارفه سرپرست اداره درآمدهای عمومی شهرداری رشت  برگزار شد.
در این نشست شهردار رشت به لزوم ایجاد درآمدهای پایدار اشاره نمود و گفت : از سرپرست جدید درآمدهای عمومی انتظار می رود که در جهت وصول مطالبات جاری و معوقه شهرداری- اجرای ممیزی و ساماندهی درآمد اهتمام ویژه داشته باشد.

mna4محمد ابراهیم خلیلی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات هاجر خرم دل مدیر اسبق درآمدهای عمومی ، خواستار تلاش مضاعف سرپرست درآمدهای عمومی جهت خدمات رسانی بیشتر به شهروندان در راستای رشد و توسعه شهر رشت گردید و افزود : انتظار می رود با حرکت جهادگونه تحولی اقتصادی با استفاده از تمامی امکانات در شهرداری ایجاد نمایید.

شهردار رشت گفت : مدیریت در شهرداری دچار روزمرگی شده ، باید برای تداوم فعالیت های شهرداری با نگاه استراتژیک و دیدگاه جدیدی عمل نماییم ، از ضرورت های این شهرداری تامین منابع مالی بر اساس توانمندی خودمان می باشد ، مدیران و زیر مجموعه باید به این باور برسند که برای تامین درآمد ، همت نیاز است، اگر ممیزی املاک انجام شود افزایش بودجه خواهیم داشت.

شایان ذکر است محمد تقی نظری به عنوان سرپرست جدید اداره درآمدهای عمومی ، حکم خویش را از شهردار رشت دریافت نمود.

Share