مخالفت مردم و اعضای شورای شهر تالش با شهردار جدید این شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار انتخابی شهر تالش حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و شورای شهر تالش هنوز نیز از تبعات تصمیم اشتباه خود در بحث انتخاب شهردار در امان نیست و در هر مجلس و محفلی که حضور پیدا می‌کنند، مورد پرسش و باز خواست مردم قرار می‌گیرند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهردار انتخابی شهر تالش حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و شورای شهر تالش هنوز نیز از تبعات تصمیم اشتباه خود در بحث انتخاب شهردار در امان نیست و در هر مجلس و محفلی که حضور پیدا می‌کنند، مورد پرسش و باز خواست مردم قرار می‌گیرند و در مواردی نیز مردم از پاسخگو نبودن و خاموش بودن تلفن همراه اعضای همیشه در صحنه شورای شهر گله دارند .

تالشاما اینکه نخستین شهردار تالش می‌شود یا خیر هر روز حرف و حدیث جدیدی گر می‌گیرد و مردم همچنان منتظر تدبیر دولت تدبیر و امید برای شهر بی‌شهردار تالش هستند.

در گذشته بارها در مورد اینکه تالش شهردار ندارد، سخن رفته است و امروز نیز شهردار انتخابی بعد از چندین ماه بی شهرداری، جز ناراحتی و نگرانی برای مردم چیزی در پی نداشته است.

شهردار انتخابی که کسی نفهمید چرا و به توصیه چه کسی انتخاب شد (اگرچه در محافل سیاسی صحبت هایی مطرح است) در همان ساعت‌های اول پس از رأی گیری، مخالفانی در دل شورا پیدا کرد و تعدادی سعی در پس گرفتن امضاهای خود داشتند که با مقاومت رئیس شورا مواجه می‌شوند. پس از گذشت یک هفته، شخصا با چهار نفر از اعضای شورا همکلام شدم که شدیدا مخالف شهردار انتخابی بودند و کس نمی داند در روز رأی گیری چه نیروی غیبی آنها را هدایت کرده است!؟

همه عزیزانی که تجربه کار گروهی و خصوصا شهرداری را داشته‌اند، نیک می‌دانند که کار کردن در مجموعه‌ای که هماهنگ نیست، چه میزان سخت و ناشدنی است. شهرداری که هنوز نیامده، مردم و اعضای شورا در مقابل ایشان، موضع تدافعی اتخاذ کرده‌اند، هرگز موفق به حل مشکلات انباشته شده مدیریت شهری تالش نخواهد شد.

چشم همه مردم شهر تالش به تدبیر فرماندار در شهرستان است تا پیام مردم شهر را به گوش نماینده عالی دولت در استان برساند و قفل این معما با کلید تدبیر دولت تدبیر و امید گشوده شود .

Share