گزارش تصویری همایش میرزاکوچک در رشت با حضور وزیر اطلاعات

 

DSC_0165 DSC_0194

DSC_0205

DSC_0229 DSC_0241 DSC_0254 DSC_0308 DSC_0325 DSC_0333 DSC_0345 DSC_0370 DSC_0381 DSC_0384 DSC_0409

 

DSC_0425

DSC_0437 DSC_0442 DSC_0444 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0505 DSC_0540 DSC_0544 DSC_0552 DSC_0564 DSC_0604 DSC_0621 DSC_0639 DSC_0659 DSC_0673 DSC_0679

DSC_0699 DSC_0710 DSC_0734 DSC_0738 DSC_0757

Share