تجارت چمدانی در سال ۹۲ کاهش یافت + جدول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :طی ۵ ماه نخست سال ۹۲ حدود ۲۳,۷۷۴ هزار یورو (معادل ۳۱,۱۰۱ هزار دلار) و در هر روز به طور متوسط ۲۰۱ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات ارسال شده است. + جدول

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاشاید برای بسیاری تجارت چمدانی به دلیل حجم کوچک این نوع صادرات مساله‌ای بسیار بی‌اهمیت باشد و کارشناسان توجه زیادی به این نوع تجارت نکنند اما این تجارت بخش مهمی از کسب و کار مرزنشینان ایران را شامل می‌شود.

بر همین اساس طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ حدود ۲۳,۷۷۴ هزار یورو (معادل ۳۱,۱۰۱ هزار دلار) و در هر روز به طور متوسط ۲۰۱ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات ارسال شده است.

طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۱ ، صادرات به طریق تجارت چمدانی، حدود ۲۴,۶۰۴ هزار یورو (معادل ۳۱,۲۰۴ هزار دلار) بوده است که معادل ۰.۲۴ درصد از ارزش کل صادرات کشور طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۱ را شامل شده است.

مقایسه ارزش صادرات در مدت زمان مورد نظر، حاکی از کاهش ۰.۳۳ درصدی ارزش تجارت چمدانی طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ می باشد.

 

طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ ، گمرک باجگیران با اختصاص ۹,۱۶۴ هزار دلار یا ۲۹.۴۷ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک آستارا با اختصاص ۷,۵۴۱ هزار دلار یا ۲۴.۲۵ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک پلدشت با اختصاص ۳,۹۲۲ هزار دلار یا ۱۲.۶۱ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم، را به خود اختصاص داده است.

در مدت مشابه سال قبل گمرک آستارا با اختصاص ۲۰,۱۲۷ هزار دلار یا ۶۴.۵ درصد، رتبه اول، گمرک اینچه برون با اختصاص ۳,۴۹۶ هزار دلار یا ۱۱.۲ درصد، رتبه دوم، گمرک بیله سوار با اختصاص ۲,۵۷۹ هزار دلار یا ۸.۲۶ درصد، رتبه سوم، را به خود اختصاص داده بودند.

طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۲ ، صادرات تجارت چمدانی از لحاظ ارزش از گمرک آستارا، دارای کاهش ۶۲.۵۴ درصدی، گمرک اینچه برون ، دارای کاهش ۳۸.۵۱ درصدی، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ بوده است.

 

در این مدت، صادرات تجارت چمدانی از گمرک باجگیران، پلدشت، منطقه ازاد بندر انزلی، جلفا، نوردوز ، سرخس، سرو، بیله سوار ، لطف آباد به ترتیب از رشد ۹۳۱.۴۷، ۵۵۹.۱۱، ۳۳۲.۰۹، ۲۸۹.۳۷، ۱۸۳.۵۶ ، ۶۱.۳۷، ۳۳.۱۱، ۷.۱۴، ۴.۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ برخوردار بوده است. / نامه

 

Share