پشت پرده ابطال انتخابات شورای شهر رشت

دیارمیرزا : بعد از انتخابات شورای شهر رشت زمزمه  قوی ای در جریان است که انتخابات باطل شده، انتخابات ، تأیید نشده ، یکی دو نفر از منتخبین حذف خواهند شد و بسیاری از اما و اگرهای دیگر. همه مسئولان استان به ویژه مدعیان ابطال انتخابات با توجه به سابقه اجرائی به خوبی می دانند […]

دیارمیرزا : بعد از انتخابات شورای شهر رشت زمزمه  قوی ای در جریان است که انتخابات باطل شده، انتخابات ، تأیید نشده ، یکی دو نفر از منتخبین حذف خواهند شد و بسیاری از اما و اگرهای دیگر.

همه مسئولان استان به ویژه مدعیان ابطال انتخابات با توجه به سابقه اجرائی به خوبی می دانند اگر انتخابات شورای شهر رشت با همه تخلفات باطل شود علاوه بر آسیب های مادی و معنوی و تبلیغاتی وارده به نظام ، دیگر هیچ انتخابات با ثباتی در این شهر برگزار نخواهد شد و همه انتخایات متزلزل و قابل ابطال خواهد شد ، زیرا این حق برای افراد ذینفع ایجاد خواهد شد که با هر دلیل و مدرک محکمه پسند و واهی می توان هر انتخاباتی را باطل کرد از این جهت دیگر در این مورد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و سرنوشت هیچ انتخاباتی اطمینان بخش و پایدار نخواهد بود .

امام چرا اینقدر حضرات در تلاش ابطال انتخابات شورای شهر رشت و یا حذف بعضی از منتخبین شورا و جایگزین علی البدل ها و یا تزریق مهره جدید به بدنه شوراهستند ؟

بحث های محافل اهل نظر حاکی از آن است که مطلقا بحث صحت و سقم انتخابات مطرح نیست بلکه دست هائی در کار است تا با حذف بعضی از منتخبین و تحمیل اعضای تیم همفکر به شورای کلانشهر رشت بتوانند اکثریت شورا را حائز شوند تا در انجام مقاصد از جمله تعیین شهردار مورد نظر که از همین حالا زیر سر گذاشته اند و عنقریب نیز بازنشسته خواهد شد مشکلی نداشته باشند .

اگر چه با توجه به اوضاع و احوال گذشته شهرداران پیشین مثل بعضی از اعضای شورای شهر عاقبت به خیر نشدند و معلوم نیست شهردار قبلی هم عاقبت بخیر شده باشد بنابراین بحث تعیین شهردار نباید باعث تغییر ترکیب شورا شود که اگر این نظر صورت عملی پیدا کند همین اندک اعتمادی که شهروندان به شهر و شورای شهر و شهرداری دارند از بین خواهد رفت .

امیدواریم که مباحث مطروحره در محافل خواص در حد شایعه که این روزها از بازا داغی برخوردار است باقی بماند و تمام تلاش ها برای بسم الله و بالله و فی رسول الله باشد و خدا همه ما را عاقبت به خیر گرداناد./گیلانیان

Share