اوضاع اقتصادی باعث غفلت ما از تهاجم فرهنگی دشمن شده است

سخنگوی فراکسیون امور ایثارگران مجلس، در تحلیل خود از اوضاع سوریه اظهار داشت: آنچه که مشخص است این است که کشورهای غربی و آمریکا می خواهند با دامن زدن به بحران سوریه حامیان نظام جمهوری اسلامی را کم کنند و نشان دهند کشورهایی که نسبت به رژیم صهیونیستی در موضع مقاومت قرار دارند دچار چالش شده اند.

به گزارش دیار میرزا به نقل از روزنامه حزب الله:

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی حزب الله به حملات اخیر صورت گرفته به سفارت ایران اشاره کرد و در تحلیل خود اینچنین افزود: امروز برخی سفارت های ما در کشورهای غربی مورد هجوم برخی عناصر مشکوک قرار گرفته است. این افراد، کسانی هستند که در گذشته ضربات سختی را از ملت ایران خورده اند و این اعمال وحشیانه تنها برای جبران شکست های قبلی آنهاست. به نظر من دولت های غربی هم به عنوان عوامل پشت پرده در تحریک آنها نقش داشته اند تا بتوانند با توسل به این حرکات ما را در فشار قرار دهند. البته دستگاه دیپلماسی ما در واکنش به این اقدامات ضعیف عمل کرده است. اگر این افراد شناسایی شوند مشخص خواهد شد که بسیاری از این افراد با حمایت دول غربی سازماندهی شده و جیرخوار و حقوق بگیر آنها هستند. حتی برخی از این افراد با شرط اعطای پناهندگی دست به انجام چنین اقداماتی می زنند.
سخنگوی فراکسیون امور ایثارگران مجلس، در تحلیل خود از اوضاع سوریه اظهار داشت: آنچه که مشخص است این است که کشورهای غربی و آمریکا می خواهند با دامن زدن به بحران سوریه حامیان نظام جمهوری اسلامی را کم کنند و نشان دهند کشورهایی که نسبت به رژیم صهیونیستی در موضع مقاومت قرار دارند دچار چالش شده اند. آنها می خواهند سوریه را درس عبرتی برای سایر کشورهای عربی قرار دهند تا عربها از مقابله با صهیونیست ها عقب نشینی کنند و نشان دهند که امنیت منطقه در دست آنهاست. البته من اعتقاد دارم در نهایت دولت و ملت سوریه این بحران را پشت سر خواهند گذاشت و انشاءالله سربلند خواهند بود.

غلامعلی جعفرزاده  گفت :
یک مقداراوضاع اقتصادی باعث شده که فرمایش مقام معظم رهبری را در مورد تهاجم فرهنگی روی زمین بماند و ما  از آن غافل بشویم، پرداختن به بحث اقتصادی درست است در جایگاه خودش؛ در کشورما به عنوان محور اصلی قرار داده شده امکان دارد یکی از افت های آن از مسائل دیگر مثل مسائل فرهنگی غافل بشویم که آثار آن را در سینما و هنر می بینیم. و مجلس به عنوان تذکر می تواند اقدام کند ولی در باب قانونگذاری خیلی نمی تواند کاری کند.

Share