طرح: «محسن فخری زاده»؛ فخر حوزه دفاعی و هسته‌ای

رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و از دانشمندان حوزه هسته ای ترور شد.

محسن فخری زاده یکی از دانشمندان حوزه هسته‌ای کشور و رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع به دست عوامل تروریست در اطراف تهران ترور شد و به شهادت رسید.

طراح: محمدجواد کوچک پور

دانلود

 

Share