اینفوگرافیک: با علل سردی پاها آشنا شوید

اگر احساس سرما در پاها را به صورت مزمن تجربه می کنید، این ممکن است نشانه ای از یک مشکل زمینه ای باشد.

احساس سرما در پاها اتفاقی معمول است و در بیشتر موارد مساله نگران کننده ای محسوب نمی شود. این شرایط اغلب به واسطه سرمای هوا رخ می دهد و شاید با پوشیدن یک جفت جوراب اضافه برطرف شود. اما اگر احساس سرما در پاها را به صورت مزمن تجربه می کنید، این ممکن است نشانه ای از یک مشکل زمینه ای باشد.

طراح: نغمه محمدخواه | منبع داده ها: اینسایدر

 

Share