اعتراض زاکانی و نجابت به اعتبارنامه کاظم دلخوش منتخب صومعه سرا

روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی منتخب مردم قم نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در متنی از شعبه دهم مجلس شورای اسلامی نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند.

علت این اعتراض سواستفاده مالی و زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.

Share