آگهی اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل

در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل را به شرح زیر اعلام می دارد.

۱. آقای حسن بابائی ارباستان فرزند ذکریا کد نامزد ۱۷

۲. آقای بهروز جعفری فرزند محمود کد نامزد ۲۱

۳. آقای رسول حکیمی فرزند علی کد نامزد ۲۵

۴. آقای نقی حیدر دوست فرزند حیدر علی کد نامزد ۲۶

۵. خانم معصومه حیدری فرزند شیرخان کد نامزد ۲۷

۶. آقای سلمان زارع فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱

۷. آقای ابراهیم سبحانی گلرودباری فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۲

۸. آقای صادق شریف نیای دیزنی فرزند جعفر کد نامزد ۴۶

۹. آقای سیدرضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد ۵۱

۱۰. آقای رسول فرخی میکال فرزند حبیب ا… کد نامزد ۵۴

۱۱، خانم سیده زینب میربابائی گلرودباری فرزند سید محمد کد نامزد ۵۸

۱۲. آقای کمیل مؤمنی فرزند طیب کد نامزد ۵۷

۱۳. آقای ذبیح نیک فرلیالستانی فرزند جواد کد نامزد ۶۵

Share