دو گزینه نهایی ریاست جمعیت هلال احمر مشخص شدند

بنا بر تصمیم شورای عالی جمعیت هلال احمر از بین نامزدهای ریاست جمعیت هلال احمر، دو نفر از افراد واجد شرایط و حائز اکثریت آراء انتخاب و برابر ضوابط و مقررات مربوطه به رئیس‌جمهور برای تصدی ریاست جمعیت هلال احمر معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بنا بر تصمیم شورای عالی جمعیت هلال احمر از بین نامزدهای ریاست جمعیت هلال احمر، دو نفر از افراد واجد شرایط و حائز اکثریت آراء انتخاب و برابر ضوابط و مقررات مربوطه به رئیس‌جمهور برای تصدی ریاست جمعیت هلال احمر معرفی شدند.

اسماعیل رمضانی مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر در توئیتر خود از “سلمان سامانی” معاون وزارت کشور و “محمدرضا نوروزی” به عوان دو گزینه یا نام برد که برای تصدی ریاست جمعیت هلال‌احمر به رئیس جمهوری معرفی شده اند.

 

Share