اتصال دریای خزر به خلیج فارس با اجرای پروژه راه آهن رشت-آستارا

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با اجرای پروژه راه آهن رشت به آستارا، عملا دریای خزر به خلیج فارس متصل شده و از این طریق و همچنین کشور آذربایجان، ایران مستقیم با بازار اروپا متصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه خط راه آهن رشت- انزلی- آستارا، گفت: اجرای این پروژه، تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب است که عملا با تحقق آن، ایران به کشور آذربایجان و از این طریق به اروپا متصل خواهد شد.

پویایی اقتصاد در گرو توسعه سیستم مواصلاتی و کریدورهای حمل و نقل در کشور است

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا پویایی اقتصاد در گرو سیستم مواصلاتی و توسعه کریدورهای حمل و نقل در کشور است، در غیر این صورت، حتی با داشتن کارخانجات و سیستم تولیدی قوی اما بدون سیستم های مواصلاتی، کشور به پیشرفت دست پیدا نمی کند.

سهم ۸۰ درصدی حمل و نقل ریلی در جابه جایی کالا در کشورهای پیشرفته

در شرایط کنونی در بسیاری از کشورها، بیش از ۸۰ درصد حمل کالا توسط سیستم حمل و نقل ریلی صورت می گیرد، اما در ایران حمل و نقل ریلی، سهم کمی از این حوزه دارد

وی گفت: در شرایط کنونی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بیش از ۸۰ درصد حمل کالا توسط سیستم حمل و نقل ریلی صورت می گیرد، اما در ایران حمل و نقل ریلی، سهم کمی از این حوزه دارد.

سرمایه گذاری در حوزه توسعه مسیرهای مواصلاتی بسیار سودده است

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همچنین سرمایه گذاری در حوزه توسعه مسیرهای مواصلاتی بسیار سودده بوده و سود آن به سرعت به سرمایه گذاران بر می گردد.

تکمیل کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب برای توسعه اقتصاد کشور ضروری است

افضلی گفت: قطعا تکمیل کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب برای توسعه اقتصاد کشور ضروری است و در این مسیر دولت و مجلس باید برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری گسترده ای را صورت دهند.

کشور آذربایجان نیمی از سرمایه مورد نیاز پروژه راه آهن رشت-انزلی- آستارا را تأمین می کند

وی ادامه داد: البته طبق توافقات صورت گرفته، قرار است که کشور آذربایجان نیمی از سرمایه مورد نیاز پروژه راه آهن رشت-انزلی- آستارا را تأمین کند که این مسئله خود در افزایش سرعت اجرای پروژه موثر خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با اجرای پروژه راه آهن رشت به آستارا، عملا دریای خزر به خلیج فارس متصل شده و از این طریق و همچنین کشور آذربایجان، ایران مستقیم با بازار اروپا متصل خواهد شد.

Share