«اقتصاد خانواده» مهارتی لازم در «سواد مالی»

به بیان خیلی ساده، اقتصاد خانواده عبارت است از «تخصیص منابع محدود قابل دسترس به مهم ترین نیازها و خواسته های خانواده».

  • رضا سیف پور / مدرس سوادمالی و فنون مذاکره

در این سری از یادداشت های «سوادمالی» تلاش کردم تا شما را با مفاهیم مرتبط با این دانش و مهارت مهم آشنا کنم. تقریبا در تمام یادداشت ها محور اصلی بحث ما « اقتصاد» بود و البته تلاش شد تا تمام آنچه را که درباره اقتصاد می‌گوییم، با مهمترین موضوع یعنی «خانواده» در ارتباط باشد. حالا وقت آن رسیده تا در مورد یکی از مباحث مهم سوادمالی یعنی «اقتصاد خانواده» با هم بیشتر صحبت کنیم.

به بیان خیلی ساده، اقتصاد خانواده عبارت است از «تخصیص منابع محدود قابل دسترس به مهم ترین نیازها و خواسته های خانواده»، در این تعریف منظور از «منابع» همان راه های کسب درآمد خانواده است مثل حقوق، دستمزد، سود حاصل از سرمایه گذاری، شغل دوم و چیزهای دیگر که البته محدود اما به هرحال قابل دسترس است. منظور از «نیازها» هم همان هزینه های زندگی است که باید توسط همان منابع تامین شود. حالا نکته مهم اینجاست که شما به عنوان سرپرست خانواده باید بتوانید با در نظر گرفتن درآمد محدود و وجود نیازهای اساسی متعدد بهترین ترکیب را در میزان هزینه ها و درآمد طراحی کنید تا خانواده شما در رضایت کامل به سر ببرند. این یعنی توانایی مدیریت  شما در اقتصاد خانواده، اما در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد. به عبارت دیگر تفاوت اصلی بین اقصاد خانواده و اقتصاد در مفهوم بازار این است که در اقتصاد بازار یک واحد اقتصادی به دنبال حداقل هزینه و حداکثر کردن سود است اما در خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی کوچک هدف اصلی تنها رفاه مالی و رفاه ذهنی همه اعضای خانواده است و در این بین تک تک اعضای خانواده خود را در مقابل درآمدها و هزینه ها مسئول می دانند.

بسیار روشن است که در شرایط فعلی جامعه ما، مسائل اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه های اکثر خانواده های ایرانی است . لذا آشنایی خانواده ها با اصول علمی اقتصاد خانواده می تواند به آنها در اتخاذ بهترین تصمیم ها به منظور دستیابی به یک زندگی بهتر و مرفه تر یاری کند اما برای حصول این نتیجه لازم است هریک از شما ابتدا بطور صادقانه و صریح به پرسش هایی مشابه آنچه در ادامه ذکر می کنیم پاسخ دهد:

–  مهمترین عوامل یا منابع درآمدی خانواده شما کدامند؟ (آنها را مشخص کنید و بطور صادقانه با همسر و فرزندانتان در میان بگذارید).

– به نظر شما امکان دارد تا به این منابع درآمدی موارد دیگری را هم اضافه کنید؟ و یا درآمد حاصل از هریک از این منابع درآمدی را افزایش دهید ؟ هریک از اعضای خانواده در این مسیر چه کمکی می‌توانند به شما بکنند؟

– با خانواده تان مشورت کنید و پس از آن مهمترین نیازها و هزینه های زندگی را برای حدود شش ماه بعد بر روی یک کاغذ دیگر بنویسید. به نظر شما این نیازها تا چه حد ضروری هستند؟ آیا میتوان برخی از آنها را نادیده گرفت؟

– آیا هزینه های شما با منابع درآمدی شما هماهنگی دارد؟

اگر پس از پاسخ به همه سوال ها، پاسخ آخرین سوال مثبت باشد، شما دارای خانواده خوشبختی هستید و اگر منابع درآمدی شما آنقدر هست که میتوانید مقداری از آن را با هدف سرمایه گذاری پس انداز کنید بیشتر قدر خود و خانواده شادتان را بدانید اما اگر پاسخ آخرین سوال منفی بود باید به پرسش ها ادامه دهیم:

 – از بین هزینه های خانواده، آیا هزینه ای قابل حذف کردن هست؟

– کدامیک از خواسته های اعضای خانواده را میتوانید حذف کنید؟

– اگر هزینه هایی را حذف کنید باز هم خانواده ای شاد و راضی خواهید داشت؟

اگر پاسخ آخرین سوال منفی باشد شما در بد وضعیتی قرار گرفته اید. در این زمان شما باید به فکر افزایش منابع درآمدی و یا کسب و کارهای جدید باشید و البته بهتر است بر روی کمک تک تک اعضای خانواده کمک کنید.

قول می دهم در یادداشت های بعدی در مورد نحوه افزایش این منابع درآمدی و راه اندازی کسب و کارهای کوچک خانگی با شما بیشتر صحبت کنم.

  • تماس با نویسنده : ۰۹۱۱۱۳۸۱۷۰۲
Share