تداوم روند نامطلوب شورای شهر رشت در برخورد با خبرنگاران و اطلاع رسانی شفاف

مطمئنا حضور انحصاری و دستچین کردن خبرنگاران برای ورود به صحن شورا و جلوگیری از اطلاع رسانی شفاف از یک سو اندک اعتبار باقیمانده از پارلمان شهری در نزد مردم را خدشه دار می‌کند و از سوی دیگر بر بی اعتبار بودن اظهارات سخنگوی شورا نیز مهر تایید می‌زند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، درحالیکه سخنگوی شورای شهر رشت روز گذشته در گفتگو با دیارمیرزا از علنی بودن جلسه شورای شهر رشت خبر داده بود، در جلسه امروز شورا صرفا چند رسانه اجازه حضور پیدا کردند.

شورای پنجم رشت درحالی با بحران تصمیم گیری برای انتخاب شهردار آینده رو به رو است که حتی از قدرت تصمیم گیری و نحوه اداره جلسات با حضور خبرنگاران نیز در مانده است.

مطمئنا حضور انحصاری و دستچین کردن خبرنگاران برای ورود به صحن شورا و جلوگیری از اطلاع رسانی شفاف از یک سو اندک اعتبار باقیمانده از پارلمان شهری در نزد مردم را خدشه دار می‌کند و از سوی دیگر بر بی اعتبار بودن اظهارات سخنگوی شورا نیز مهر تایید می‌زند.

گفتنی است پیش از این شورای پنج رشت تصمیم به زوج و فرد کردن ورود خبرنگاران به صحن شورا کرده بود.

Share