استقرار رسمی گمرک در پایانه بین‌المللی ریلی آستارا

گمرک جمهوری اسلامی ایران به شکل رسمی و مستقل در بارانداز و پایانه بین المللی ریلی آستارا مستقر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا گمرک جمهوری اسلامی ایران به شکل رسمی و مستقل در بارانداز و پایانه بین المللی ریلی آستارا مستقر شد.

این مهم در راستای اهمیت ترانزیت و حمل و نقل سیستم ریلی و آثار مثبت و منافع ناشی از آن برای کشور، گمرک به شکل رسمی و مستقل در بارانداز و پایانه بین المللی ریلی آستارا برای انجام «صادرات» مستقر شد.

Share