ادارات موانع طرح اشتغال روستایی را مرتفع کنند | لزوم ارتباط نزدیک میان دستگاه‌ها و کارآفرینان

محمود قاسم نژاد با اشاره به این که وجود ارتباط نزدیک میان دستگاه ها و کارآفرینان موجب تسریع در رفع مشکلات مربوط به اشتغال می گردد، افزود: توجه به حضور زنان در حوزه اشتغال از الزامات و بایسته های سیاست های اتخاذ شده در این خصوص است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان فومن با حضور فرماندار، نماینده شهرستان های فومن و شفت و اعضای کارگروه در محل فرمانداری فومن برگزار شد.

محمود قاسم نژاد فرماندار فومن با اشاره به اهمیت اشتغال به عنوان مسأله اجتماعی روز جامعه، تأکید کرد: برنامه ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت های گوناگون به ویژه در روستاها با تکیه به منابع محلی موجبات توسعه اقتصادی و موفقیت برنامه ها را فراهم خواهد کرد.

وی با تأکید بر پایدار کردن وضعیت اشتغال و توسعه آن در شهرستان، ادارات را ملزم به تعیین کارشناس ویژه ای برای بررسی پرونده های اشتغالزایی و ارتباط مستمر با مراجعین و درخواست کنندگان کرد.

فرماندار فومن با اشاره به این که وجود ارتباط نزدیک میان دستگاه ها و کارآفرینان موجب تسریع در رفع مشکلات مربوط به اشتغال می گردد، افزود: توجه به حضور زنان در حوزه اشتغال از الزامات و بایسته های سیاست های اتخاذ شده در این خصوص است.

در ادامه این نشست، فرماندار با ناکافی بودن تعداد پرونده های تشکیل شده و ارجاع آن به بانک ها، خواستار افزایش درخواست متقاضیان و بررسی آنان توسط اعضای کارگروه به ویژه بانک ها شد و افزود: پذیرفتنی نیست در حالی که سهم اعتبارات شهرستان از استان در رده های بالا باشد، در تأمین و پرداخت اعتبارات در رده های آخر باشیم.

قاسم نژاد در ادامه گفت: ادارات موظف هستند شنبه هر هفته درخصوص پیگیری پروژه های اشتغال روستایی به همراه سایر اعضای کارگروه در فرمانداری حضور یابند و موانع را مرتفع سازند.

در ادامه این نشست عنوان شد که در آینده نزدیک، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

نماینده شهرستان های فومن و شفت نیز با اشاره به وضعیت نامساعد اشتغال در شهرستان فومن، به بهره گیری از ظرفیت روستاها از حیث کشاورزی و گردشگری پرداخت و بر همت و تلاش مضاعف ادارات و دستگاه های اجرایی برای رفع موانع اشتغال در سطح روستاها تأکید کرد.

Share