علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند

نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با طرح استیضاح وزیر کار، مجددا به وی رای اعتماد دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نمایندگان ۱۲۶ رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف، ۲ رای ممتنع و ۱ رای باطله از مجموع ۲۵۳ رای ماخوذه با استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند.

جزییات رای‌ اعتماد مجدد به ربیعی

تعداد آرای ماخوذه: ۲۵۳ رای
تعداد آرای موافق: ۱۲۶ رای
تعداد آرای مخالف: ۱۲۴ رای
تعداد آرای: ممتنع ۲ رای
تعداد آرای باطله: ۱ رای
بر این اساس، ربیعی در وزارت رفاه ابقا شد.

Share