تصویری از اعتبارنامه ریاست جمهوری حسن روحانی

محسن اسماعیلی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان در اینستاگرامش تصویر اعتبارنامه ریاست جمهوری حسن روحانی را منتشر کرد.

محسن اسماعیلی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان در اینستاگرامش تصویر اعتبارنامه ریاست جمهوری حسن روحانی را منتشر کرد.

Share