عکسی متفاوت از آیت‌الله هاشمی و حسن روحانی در ایام جنگ

در تصویر زیر آیت الله هاشمی و حسن روحانی را در ایام جنگ مشاهده می کنید.

در تصویر زیر آیت الله هاشمی و حسن روحانی را در ایام جنگ مشاهده می کنید.

Share