الزام قانونی ارایه گواهی عدم سوء پیشینه توسط داوطلبان انتخابات شورای شهر و روستا

ستاد انتخابات استان گیلان با صدور اطلاعیه اعلام کرد: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات استان گیلان آمده است: باتوجه به تبصره ۳ذیل بند «و» ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه تا زمان ثبت نام نگذشته باشد ،توسط داوطلبان انتخابات شوراها الزامی است.

لذا تاکید می گردد به جهت تسریع در دریافت گواهی عدم سوءپیشینه ،افرادی که در نظر دارند خود را برای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها داوطلب نمایند از هم اکنون جهت دریافت گواهی مذکور اقدام نمایند.

چه محکومیت هایی باعث سو پیشینه می شود؟

ماده ۶۲ مکرر ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم.
۳ ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم.

Share