همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با همکاری این سازمان و انجمن ژئوپلتیک ایران همایش «آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» در روزهای ۳ و ۴ آذر ماه در مجتمع فرهنگی زیبا کنار منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برگزاری همایش «آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» در جریان بازدید دکتر رحیم صفوی و اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران ازاین منطقه و دیدار با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مورد تصویب قرار گرفت که ریاست این همایش با دکتر سید یحیی رحیم صفوی رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران می باشد و در طول برگزاری علاوه بر مسئولین کشوری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، استاندار گیلان، دکتر مدیری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، فرماندهان نظامی کشور، اساتید دانشگاه های تهران، خوارزمی، فرودسی مشهد، تربیت مدرس و بهشتی و … حضور دارند.

unnamed

گفتنی است بررسی نقش حائز اهمیت آمایش سرزمین در توسعه استان گیلان، جایگاه ژئوپلتیک دریاچه خزر به منظور جستجوی علمی راهکارهای دست یابی به سازوکار همگرایی در تدوین توافقات حقوقی این دریاچه، بررسی آینده پژوهانه توسعه استان گیلان براساس مؤلفه های ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک و همچنین ظرفیت هایی همچون منطقه آزاد انزلی که می تواند نقش مهمی در توسعه استان و کشور در عرصه معادلات ژئوپلتیک خزر ایفا نماید، از مهمترین دلایل برگزاری «آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان» می باشد.

محورهای این  همایش شامل: آمایش سرزمین، تجارب، روندها و چشم انداز؛ ژئواکونومی خزر و چشم انداز توسعه ملی؛ وزن ژئوپلیتیک خزر و چشم انداز توسعه گیلان؛ گردشگری و  چشم انداز توسعه گیلان؛ منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی – فرصت ها و چالش ها؛ محیط زیست و توسعه پایدار گیلان؛ فرهنگ و هویت، جنبش های اجتماعی گیلان؛ سازمان دهی سیاسی فضا، پدافند غیر عامل و ملاحظات انتظامی نواحی مرزی گیلان؛ نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در کریدور شمال-جنوب و در پایان نقش منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در کریدور پیشنهادی ارومچی- آکتائو- انزلی می باشد.

از مجموع مقالات ارائه شده به محورهای مختلف هیأت داوری همایش، ۴۱ مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی، ۱۹ مقاله برای ارائه در قالب پوستر و ۴۴ مقاله نیز در لوح فشرده همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان درج خواهد شد.

Share