تصاویری از سخنرانی محمود احمدی نژاد در زنجان

محمود احمدی نژاد در مسجد جامع زنجان برای مردم این شهر سخنرانی کرد.

محمود احمدی نژاد در مسجد جامع زنجان برای مردم این شهر سخنرانی کرد.


tel final1

Share