آِیت الله قربانی رای خود را به داخل صندوق انداخت+تصاویر

آِیت الله زین العابدین قربانی دقایقی پیش رای خود را به داخل صندوق سیاری که به بیت ایشان ارسال شده بود انداخت.

آِیت الله زین العابدین قربانی دقایقی پیش رای خود را به داخل صندوق سیاری که به بیت ایشان ارسال شده بود انداخت.

photo_2016-02-27_11-31-25 photo_2016-02-27_11-31-29 photo_2016-02-27_11-31-34 photo_2016-02-27_11-31-43
tel final1

Share