عضو روحانی شورای شهر انزلی پا به توپ شد+تصاویر

زمین ورزشی شهدای بی بی حوریه انزلی با انجام دیدار دوستانه ای که جمعی از اعضای شورا و شهرداری انزلی نیز در آن حضور داشتند افتتاح شد.پا به توپ شدن حجت الاسلام سیدابراهیم مرتضوی از جمله حواشی جالب توجه این مراسم بود.

زمین ورزشی شهدای بی بی حوریه انزلی با انجام دیدار دوستانه ای که جمعی از اعضای شورا و شهرداری انزلی نیز در آن حضور داشتند افتتاح شد.پا به توپ شدن حجت الاسلام سیدابراهیم مرتضوی از جمله حواشی جالب توجه این مراسم بود.

Share