فوتو نیوز:از«شّری که باید از دست آن خلاص شد» تا «روایتی از یک آمار تکان دهنده»

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

در راستای ارزش قائل شدن برای وقت شما مخاطبان گرامی و همراهان همیشگی «دیارمیرزا» سرویس فتونیوز برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در این سرویس خبری اولویت در انعکاس اخبار استانی است.

photo_2015-12-04_14-21-42 photo_2015-12-04_14-21-55 photo_2015-12-04_14-21-58 photo_2015-12-04_14-22-18 photo_2015-12-04_14-22-22 photo_2015-12-04_14-36-35 photo_2015-12-04_15-40-51 photo_2015-12-04_15-41-25

tel final1

Share