شوخی احمدی‌نژاد با خدا در بحبوحه مذاکرات!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،محمود احمدی‌نژاد در بحبوحه مراحل سرنوشت ساز مذاکرات هسته‌ای، گفته است: ممکن است زور خدا به برخی شیطانها نرسیده باشد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،محمود احمدی‌نژاد در بحبوحه مراحل سرنوشت ساز مذاکرات هسته‌ای، گفته است: ممکن است زور خدا به برخی شیطانها نرسیده باشد!

صراط نوشت:احمدی نژاد این مطلب را در افطاری سوم تیر خود بیان کرده است.AHMADI-L

بر اساس متنی که یکی از خبرنگاران حامی محمود احمدی نژاد درباره افطاری سوم تیر او نگاشته و در رسانه ها، منتشر شده است، رییس جمهور سابق کشورمان با اشاره به فیوضات ماه مبارک رمضان گفته است: خداوند در این ماه همه خیرها و نیکی ها را به انسان اعطا نموده و دست شیطان را بسته هرچند که ممکن است زورش به برخی شیطانها نرسیده باشد. (با خنده)

این اظهارنظر در حالی است که مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱، از جمله شیطان بزرگ، به مراحل سرنوشت ساز خود نزدیک شده است به طوری که بر اساس پیش بینی کارشناسان، حتی اگر مذاکرات بار دیگر تمدید شود، تصمیمات محدودکننده و سرنوشت ساز دیگری در این خصوص گرفته خواهد شد.

Share