دستورالعمل جدید درجه بندی شهرداری های کشور تدوین شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تدوین دستورالعمل جدید درجه‌بندی شهرداری‌های کشور با در نظر گرفتن شاخص های درآمد، جمعیت و تقسیمات کشوری و ابلاغ آن به استانداری ها خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تدوین دستورالعمل جدید درجه‌بندی شهرداری‌های کشور با در نظر گرفتن شاخص های درآمد، جمعیت و تقسیمات کشوری و ابلاغ آن به استانداری ها خبر داد.IMGL00738

 علی نوذرپور با بیان مطلب فوق گفت : در این دستورالعمل جداول کسب امتیاز درآمد، با اختصاص کمینه (کمترین) امتیاز به شهرداری‌های کم‌درآمد و بیشینه(بیشترین) امتیاز به شهرداری های پر درآمد کشور و با برقراری رابطه منطقی بین بازه تغییرات درآمد شهرداری های کشور طراحی شده است.

وی افزود : همچنین نحوه امتیازدهی شاخص جمعیت نیز در این دستورالعمل بر اساس بازه جمعیتی شهرهای ایران، مطابق آخرین آمار به روز و مصوب کشوری، طبقه بندی شده است.

توذرپور در ادامه اظهار کرد : در این دستورالعمل، شاخص تقسیمات کشوری مبنی بر موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری با توجه به درجه استانداری، فرمانداری و بخشداری امتیازبندی شده است.

وی در پایان گفت : این دستورالعمل از این پس ملاک بررسی و انطباق درخواست شهرداریها برای درجه بندی جدید خواهد بود که می بایستی از طریق معاونت های هماهنگی امور عمرانی استانداریها به حوزه معاونت امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال شود.

شایان ذکر است درجه بندی شهرداری ها پیش از این بر اساس دستورالعمل مصوب سال ۱۳۶۶ صورت می گرفت .

دستورالعمل درجه بندی شهرداری های کشور.pdf

Share