تندیس پیشگام مدیریت سلامت اداری به شرکت توزیع نیروی برق گیلان رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۳ با حضور سازمان‌های مختلف در مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید و در این مراسم از سازمانهایی که در زمینه پیشگیری از بروز مفاسد اداری در قالب نظامهای مدیریت راهبردی، فرآیندی، سرمایه انسانی، فناوری و نظامهای نظارتی عملکرد بهتری داشتند تقدیر بعمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۳ با حضور سازمان‌های مختلف در مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید و در این مراسم از سازمانهایی که در زمینه پیشگیری از بروز مفاسDSC00237د اداری در قالب نظامهای مدیریت راهبردی، فرآیندی، سرمایه انسانی، فناوری و نظامهای نظارتی عملکرد بهتری داشتند تقدیر بعمل آمد.
بر اساس فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و برنامه ششم از ده برنامه تحول اداری کشور ، دبیرخانه جایزه مدیریت سلامت اداری در راستای جلوگیری نظام مند از فرصتهای بروز مفاسد اداری و تقدیر از سازمانهای موفق در این حوزه از سال ۸۹ بصورت مستقل آغاز بکار نموده و تاکنون در چهار دوره برگزاری این جایزه بیش از ۱۰۰ بنگاه اقتصادی و سازمان خدمات عمومی بزرگ کشور را مورد بررسی قرار داده است.
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان نیز با عنایت به مستندات ارائه شده جزء سازمانهای پیشرو در این زمینه بوده و براین اساس موفق به دریافت لوح تندیس پیشگام در چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری در کل کشور شد.
. آقایان هادی آذرنوا معاون منابع انسانی و نایب رئیس کمیسیون تحول اداری ، سید محمد علی میری نرگسی مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل و دبیر کمیته ارتقای سلامت اداری ، علی فلاح مدیر دفتر حراست و امور محرمانه و عضو کمیته سلامت اداری ، فرشید اسلامدوست مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری و دبیر کمیسیون تحول اداری به عنوان نماینده از شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در مراسم اختتامیه حضور یافته و لوح تندیس پیشگام در چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری را دریافت نمودند.
یادآوری می گردد دو عامل نیروی انسانی و نظام ها و ساختارهای سازمانی از عوامل اصلی ایجاد کننده مفاسد اداری به شمار می آید . در این ارزیابی ، عملکرد سازمانها در حوزه استقرار و اصلاح نظامهای مدیریتی که زمینه های ارتقاء سلامت اداری را فراهم می آورد مورد بررسی قرار گرفت.

DSC00223

Share