انتقال ۶۰۰ برگ تصویر اسناد قیام جنگل به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان

خانه میرزا کوچک جنگلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در نشست سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان اظهار کرد: در راستای غنی‌سازی آرشیو ملی گیلان و تسهیل در دسترسی پژوهشگران استان از اسناد مربوط به تاریخ گیلان، تصویر ۶۰۰ برگ اسناد قیام جنگل به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان انتقال یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از انتقال ۶۰۰ برگ تصویر اسناد قیام جنگل به این مرکز خبر داد.
خانه میرزا کوچک جنگلی
حسین عباس‌نژادکارسیدانی عصر امروز در نشست سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان اظهار کرد: در راستای غنی‌سازی آرشیو ملی گیلان و تسهیل در دسترسی پژوهشگران استان از اسناد مربوط به تاریخ گیلان، تصویر ۶۰۰ برگ اسناد قیام جنگل به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان انتقال یافت.

وی این انتقال را همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی عنوان کرد و افزود: این امر نخستین گام از طرح بازگرداندن مجموعه بزرگ اسناد تاریخی نهضت جنگل به گیلان است که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان این انتقال را آشنایی و کمک بیشتر به محققان و پژوهشگران گیلانی دانست که در حوزه انقلاب جنگل در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که در آینده تمام این اسناد به موطن اصلی خود گیلان باز گردانده شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای طرح بازگشت اسناد به گیلان، زوایای پنهان و نقاط کور تاریخی جنبش عظیم جنگل مورد بررسی قرار گرفته و بازیابی شود.

عباس‌نژاد کارسیدانی، مدیریت زمان را یکی از واجبات مهم در مرور تاریخ عنوان کرد و اجرای طرح مذکور را در جلوگیری از اتلاف وقت پژوهشگران و صرف هزینه‌های زیاد به مرکز سازمان اسناد تهران را موثر خواند./فارس

Share