فاطمه هاشمی رفسنجانی فردا محاکمه می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی صبح فردا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران برگزار می شود. فاطمه هاشمی ششم شهریور ماه سال ۹۲ به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی صبح فردا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران برگزار می شود.

IMG17033410فاطمه هاشمی ششم شهریور ماه سال ۹۲ به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.

دادگاه وی روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار و وی به ۶ ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق شده است، محکوم شد.

با اعتراض فاطمه هاشمی و وکیلش به رای دادگاه پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد که صبح فردا به این پرونده رسیدگی می شود.

Share