افزایش دمای هوا و راهکارهای کاهش مصرف برق

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان باتوجه به افزایش دمای هوا و احتمال افزایش مصرف برق اطلاعیه ای  در جهت صرفه جویی در مصرف برق صادر کرده است. با عنایت به پیش بینی سازمان هوا شناسی درخصوص افزایش دمای هوا و احتمال افزایش مصرف برق ، شهروندان گرامی خواهشنمندیم […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان باتوجه به افزایش دمای هوا و احتمال افزایش مصرف برق اطلاعیه ای  در جهت صرفه جویی در مصرف برق صادر کرده است.

برقبا عنایت به پیش بینی سازمان هوا شناسی درخصوص افزایش دمای هوا و احتمال افزایش مصرف برق ، شهروندان گرامی خواهشنمندیم علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی برق که منجر به کاهش هزینه های پرداختی ، کمک به اقتصاد خانوار و از خاموشی های ناخواسته نیز جلوگیری بعمل می آید ، موارد ذیل نیز حتما رعایت شود :

– قراردادن درجه ترموستات کولر گازی بین ۲۶-۲۴ درجه سانتیگراد .
– قرار دادن کمپرسورکولرهای گازی در زیر سایبان .
– خاموش نمودن لامپهای اضافی و غیر ضروری در اتاقها و مکانهای بلا استفاده .
– عدم استفاده از لوازم برقی پر مصرف در ساعات اوج مصرف (۱۵-۱۱ برای ادارات و دستگاههای دولتی و ۲۴-۲۰ برای مشترکین خانگی )

Share