شمارش معکوس برای نجات دختر ۲۵ ساله ی شفتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سمیه زارعی دختر ۲۵ ساله شفتی، سال ۸۸ در یک درگیری ساده و ناخواسته همسرش را کشت و از آن سال در زندان شهر رشت منتظر قصاص است.اما اعضای مجمع خیرین جوادالائمه توانستند با رضایت اولیای دم، جان او را نجات دهند اما با اینحال خانواده او هنوز نتوانستند مبلغ دیه را فراهم کنند و او تا ماه رمضان بیشتر فرصت پرداخت دیه را ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سمیه زارعی دختر ۲۵ ساله شفتی، سال ۸۸ در یک درگیری ساده و ناخواسته همسرش را کشت و از آن سال در زندان شهر رشت منتظر قصاص است.اما اعضای مجمع خیرین جوادالائمه توانستند با رضایت اولیای دم، جان او را نجات دهند اما با اینحال خانواده او هنوز نتوانستند مبلغ دیه را فراهم کنند و او تا ماه رمضان بیشتر فرصت پرداخت دیه را ندارد.

در این باره عطا عطایی عضو مجمع خیرین جوادالائمه به دیارمیرزا گفت: ما با دعوت از اولیای دم توانستیم رضایت آنها را جلب کنیم اما آنها ۸۰ میلیون تومان دیه خواستند که هنوز نتوانستیم آن را تهیه کنیم.

او ادامه داد: چون قتل شبیه شبه عمد است برای همین ستاد دیه نمی تواند کاری کند و ما باید خودمان این مبلغ را فراهم کنیم.و اگر این مبلغ فراهم نگردد قصاص او به مرحله ی اجرا در خواهد آمد.

او با بیان اینکه این دختر ساکن روستای محروم پیرسرای شفت است گفت: دعوای این زن و شوهر به خاطر ۳ هزار تومان در سال ۸۸ اتفاق افتاد که زن در یک عمل ناخواسته دست به قتل همسرش زد.

عطایی گفت: بعد از جشن بخشش در تهران متوجه شدم خیرینی هستند که می توانند به این دختر ۲۵ ساله هم کمک کنند چون تا ماه رمضان بیشتر فرصت ندارد و همه نگران وضعیت او هستیم.
وی از استاندار گیلان بابت پیگیری جهت مساعدت به این دختر جوان تشکر کرد واز سایر مردم خیر ایران درخواست کرد در این امرخداپسندانه ما را یاری نمایند.
گفتنی است شماره حساب ۰۱۰۸۸۷۲۰۹۵۰۰۲ سیبا ,بانک ملی شهرستان شفت متعلق به مجمع خیرین جواد الائمه برای کمک های مردمی درنظر گرفته شده است.
تصاویر زیر درخصوص مراسم رضایت از اولیای دم مبنی بر بخشش متهمه و درخواست دیه است که در مسجد پیرسرای شفت برگزار شده است.

Raw00004 Raw00029 Raw000161 Raw000181

Share