ثروت آیت الله بهجت (ره) + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بالاترین انعام الهى و کتاب آسمانى و غیبى، همین قرآن است، اما ما چگونه باید با آن رفتار کنیم تا بتوانیم از آن بهره مند شویم؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بالاترین انعام الهى و کتاب آسمانى و غیبى، همین قرآن است، اما ما چگونه باید با آن رفتار کنیم تا بتوانیم از آن بهره مند شویم؟!
205996_522

Share