پرونده پزشکان زیرمیزی‌بگیر به تعزیرات ارسال نشده است

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه هنوز پرونده هیچ پزشک زیر‌میزی‌بگیر به تعزیرات ارجاع داده نشده است،‌ گفت: در صورت تعلل سازمان نظام پزشکی، از تعزیرات و دادگستری کمک خواهیم گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمدحسین قربانی  در مورد آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلفات پزشکان زیرمیزی‌بگیر، افزود:

44015_thumتاکنون هیچ یک از پرونده پزشکان متخلف به تعزیرات ارجاع داده نشده زیرا این مهم درحال حاضر از سوی سازمان نظام پزشکی در حال بررسی است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی،‌ با تاکید بر اینکه پرونده رسیدگی به تخلف پزشکان زیرمیزی‌بگیر باید مسیر قضایی خود را سپری کند، ادامه داد: به طور حتم در صورتی که سازمان نظام پزشکی در برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر تعلل کند ما از تعزیرات و دادگستری کمک خواهیم گرفت تا در صورت لزوم پرونده این پزشکان به لغو طبابت موقت در بخش‌های خصوصی و دولتی یا لغو پروانه بینجامد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی،‌ درباره کنترل و نظارت بر درآمد پزشکان، گفت: لازم است پروانه سلامت الکترونیکی راه‌اندازی شود تا از این طریق بتوان کنترل جامعی بر نوع طبابت و درمان و همچنین میزان تجویز دارو و درآمد پزشکان داشته باشیم.

 

Share