آوای باران یا کلاه باران ؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجموعه آوای باران این روزها سیل گسترده‌ای از مردم کشورمان را پای گیرنده‌های خود می‌نشاند و همه منتظر سیل شدن این بارانی هستند که مدتی است همچون باران‌های نم نم شمال یک ریز می‌بارد و مردم در انتظار هستند که این وارش به تابش ختم ‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجموعه آوای باران این روزها سیل گسترده‌ای از مردم کشورمان را پای گیرنده‌های خود می‌نشاند و همه منتظر سیل شدن این بارانی هستند که مدتی است همچون باران‌های نم نم شمال یک ریز می‌بارد و مردم در انتظار هستند که این وارش به تابش ختم ‌شود.

Avaye_Baranگذشته از برخی سوال‌های پیش پا افتاده که کارگردان، بیننده را کمی سردرگم می‌کند و کمی بیشتر از کمی هنر وران را بی اطلاع جلوه می‌دهد، سریال از اقبال عمومی برخوردار شده است.

اینکه باران می‌داند که در پی او هستند و به پلیس مراجعه نمی‌کند! اینکه امروزه موبایل‌های خاموش نیز رد‌یابی می‌شوند و فرید که با نیروی انتظامی ارتباط تنگاتنگی دارد، از چنین امکانی استفاده نمی‌کند! اینکه شکیب به راحتی پلیس را گول می‌زند و قسر در می‌رود! بخش‌هایی از داستان است که به دل نمی‌نشیند و خریدار ندارد.

اما مهم‌ترین بخش داستان و گره قصه این است که تکلیف اموال دایی طه و باران چه می‌شود؟ آیا بیتا مالک قطعی اموال شده است و یا اموال به نام باران سند خورده است؟

با فرض بر اینکه نادر و زیور، بیتا را به جای باران جا زده باشند و در زمان تنظیم سند شناسنامه باران حقیقی مورد استفاده قرار گرفته باشد و اسناد بر اساس مشخصات سجلی باران تنظیم شده باشد، معامله فضولی و غیر نافذ خواهد بود و با تأیید باران حقیقی، وی مالک اموال پدری خود خواهد بود.

کارگردان در هیچ جای سریال اشاره‌ای به اینکه بیتا دور از چشم دایی طه شناسنامه خود را به دفتر ثبت و اسناد ارائه داده است و یا نادر با دفتردار هماهنگی کرده بود، نکرده است.

اگر سناریو نویس چنین فرضیه‌ای را دنبال کرده باشد، معامله به دلیل اشتباه در طرف معامله از لحاظ حقوقی باطل است زیرا ماده ۲۰۱ قانون مدنی تصریح دارد که اگر شخصیت طرف معامله دلیل عقد باشد و طرف معامله اشتباهی باشد، عقد باطل است و در اینجا بیتا به دلیل اینکه نوه خواهر طه قلمداد می‌شد، طرف معامله دایی طه قرار گرفته است.

 

Share