زنگ تغییر فرمانداران استان به صدا آمد +لیست تغییرات

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شد بعد از نهایی شدن آقای احمدی پور بعنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان تغییر فرمانداران شهرستان های مختلف گیلان شتابی بیشترگرفته است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شنیده شد بعد از معرفی آقای احمدی پور بعنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان تغییر فرمانداران شهرستان های مختلف گیلان شتابی بیشترگرفته است   از همین رو شنیده شد آقای جواد پور فرماندار شهرستان ماسال که در زمان استانداری کیهان هاشم نیا  تا مرز انتصاب در سمت معاون سیاسی و امنیتی استاندرای گیلان پیش رفت و  به گفته شاهدان حتی مراسم معارفه او هم برگزار شد و فقط یک تلفن  از وزارت کشور همه چیز را به هم زد!! و مانع  معرفی جوادپور بعنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندرای گیلان شد 23564454738003365827و در آن جلسه هاشم نیا خود را سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی معرفی کرد …

بهر حال زمان گذشت و دولت عوض شد و اینبار دکتر نجفی تصمیم گرفت ازتوان و تجربه  آقای جواد پور در فرمانداری لنگرود بهره ببرد و هنوز جایگزین مشخصی برای ایشان در فرماندرای ماسال پیش بینی نشده است  همچنین شنیده شده است  با توجه به بازنشستگی آقایان دوست جلالی فرماندار رودسر ، شعبانی فرماندار تالش، علیزاده فرماندار لاهیجان تغییرات در این فرمانداری ها در اولویت باشد و تکلیف فرمانداری رشت هم با حضور آقای پوراوزان درهفته های آتی مشخص می شود و آقای عظمتی هم از این سمت خداحافظی خواهد کرد .البته بر اساس شنیده ها آقای جانبازی معاون فعلی فرمانداری رودسر جایگزین آقای دوست جلالی خواهد شد .

Share