عسکری آزاد جانشین نوبخت شد+ عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد: براساس این حکم و نظر به شایستگی و سوابق موفق ایشان در حوزه‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و امور اداری و استخدامی کشور، تصمیم‌گیری در محدوده وظایف قانونی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عسکری‌آزاد تفویض شده است. همچنین در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد: براساس این حکم و نظر به شایستگی و سوابق موفق ایشان در حوزه‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و امور اداری و استخدامی کشور، تصمیم‌گیری در محدوده وظایف قانونی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عسکری‌آزاد تفویض شده است.عسکری آزاد جانشین نوبخت شد

همچنین در این حکم ضرورت ایجاد تحول در حوزه‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، نظارت و امور مدیریت و سرمایه انسانی مورد تأکید قرار گرفته و مسؤولیت‌های زیر به آقای عسکری‌آزاد واگذار شده است.

نمایندگی اینجانب در مراجع قانونی برای پی‌گیری و تصویب قانون و مقررات تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تدوین مأموریت‌ها و وظایف سازمان با رویکرد ارتقای سازمان به جایگاه راهبری رشد و توسعه کشور
طراحی ساختار سازمان با رویکرد تحقق سازمانی بهره‌ور، منعطف، چابک و کوچک
راهبری ایجاد تحول در مدیریت سرمایه انسانی به‌ منظور جذب و نگهداری نخبگان، اندیشمندان و فرهیختگان
به‌کارگیری فناوری‌های نوین (نرم و سخت) برای تحقق اهداف سازمان

در خاتمه این حکم ایجاد سازمانی اثربخش، یادگیرنده و کارآ که قادر به ایجاد تحولی شگرف در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد از جمله اهداف موردنظر برشمرده شده است.

Share