چه کسی پاسخگوی اعتماد ما به مدیریت انتخابات شهرستان می‌باشد؟!

اختصاصی دیارمیرزا: جمعی از کاندیداهای شورای اسلامی کلانشهر رشت که اسامی آنها در لیست ۱۵ نفر اعلامی از سوی فرمانداری رشت نبود در اقدامی هماهنگ با تنظیم نامه ای خطاب به رییس هیات نظارت شهرستان رشت تقاضای ابطال انتخابات شورای اسلامی کلانشهر رشت رانمودند

اختصاصی دیارمیرزا: جمعی از کاندیداهای شورای اسلامی کلانشهر رشت که اسامی آنها در لیست ۱۵ نفر اعلامی از سوی فرمانداری رشت نبود در اقدامی هماهنگ با تنظیم نامه ای خطاب به رییس هیات نظارت شهرستان رشت تقاضای ابطال انتخابات شورای اسلامی کلانشهر رشت رانمودند این عزیزان تمامی مستندات خودت را بپیوست نامه ی خود به هیات نظارت تحویل دادند.

تصویر نامه بهمراه مستندات ان بشرح ذیل می باشد

ریاست محترم هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهرستان رشت

سلام علیکم

پیرو نامه جمع کثیری از امضاءکنندگان ذیل اعتراضیه‌ای مبنی بر بازشماری راندوم آرای مأخوذه از جمله آرای اینجانبان و نهایتا تقاضای ابطال انتخابات شورای چهارم شهر رشت، بدینوسیله ضمن آنکه از آن جناب که بر سلامت و صداقت شما تردیدی نیست، انتظار دارد از زحمات طاقت فرسای آن هیئت محترم، از حقوق قانونی کاندیداهای معترض شورای شهر که قریب به اتقاق درخلق حماسه سیاسی ۲۴ خرداد نقش داشته‌ایم، از حق بزرگ نظام مقدس اسلامی که همه خود را بدهکار آن می‌دانیم، از خون شهیدان که ناظر بر اعمال مایند و از پاکی مدیران نظام مردم سالار دینی، پاسداری فرموده و البته رجای واثق داریم، اینچنین خواهید کرد.

در خصوص تخلفات مورد نظر و شرح کوتاه مرتبط، موارد زیر باستحضار می‌رسد:

۱ـ تخلفات از آغاز ثبت نام رسمی نامزدها

۲ـ تخلفات قبل از اعلام رسمی اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده

۳ـ تخلفات قبل از آغاز رسمی تبلیغات انتخابات

۴ـ تخلفات در طول دور رسمی تبلیغات انتخابات

۵ـ تخلفات بعد از خاتمه رسمی تبلیغات انتخابات

۶ـ تخلفات در روز رای گیری

۷ـ تخلفات بعد از روز رای گیری، در زمان شمارش آراء و پس از آن

عمده‌ترین تخلفات که به واسطه‌ی کثرت موارد و جسارت و قباحت قانون شکنان و ضعف برخورد قانونی عوامل نظارتی و اجرایی به منظور عوام و خواص آمده عبارتند از:

۱ـ خرید و فروش آراء (بویژه در محلات و حوزه‌های حاشیه‌ایی و اطراف شهر)

۲ـ تطمیع افراد به رأی نویسی در داخل شعبه‌ها (توسط عوامل درونی و بیرونی)

۳ـ تبلیغات و انجام القائات در طول مسیر، شعبه و حتی تا لحظه تعرفه اندازی

۴ـ عدم نظارت کافی عوامل اجرایی بسیاری از صندوق‌ها بر پرسنل و فعل و انفعالات داخل حوزه و محدوده‌ی قانونی حوزه‌ی اخذ رأی

۵ـ بی‌نظمی و آشفتگی کارهای اجرایی در بسیاری از صندوق‌های اخذ رأی

۶ـ کم‌تجربگی، بی‌تجربگی، ضعف آموزش، اطلاع و مدیریت غالب عوامل اجرایی صندوق‌ها

۷ـ عدم امحای آثار تبلیغی محدوده حوزه‌های اخذ رأی و حتی داخل حوزه و مبادی ورودی آنها

۸ـ عدم مقابله جدی با عوامل و سمپات‌های نامزدهای مختلف در طول زمان رای گیری و شمارش آراء

۹ـ رأی نویسی (غیر نامزدهای مورد نظر رای دهنده)

۱۰ـ دگر خوانی آراء (بخاطر خستگی و نبود ناظر بر تعرفه خوان در غالب صندوق‌ها)

۱۱ـ اضافه خوانی و اضافه نویسی آراء به نفع کاندیداهای خاص در فهرست برداری زمان شمارش رأی

۱۲ـ غلط خوانی آراء از فرط خستگی با توجه به بیش از تقریبا ۳۰ ساعت بی‌خوابی اعضای صندوق

۱۳ـ توزیع شام و نهار و انواع پذیرایی با موارد مختلف (بعضا مخدر و مشروبات)

۱۴ـ تبلیغات در محل‌های غیر مجاز و در قالب‌های غیر قانونی (عملا به زیان کاندیداهای قانون پذیر)

۱۵ـ مشارکت دادن بعضی از نمایندگان نامزدها در جریان برگ شماری وخواندن آراء

۱۶ـ عدم تطابق آرای اعلام شده توسط نمایندگان کاندیداهای حاضر روی صندوق‌ها با آنچه که در صوتجلسات نهایی صندوق‌ها اعلام شده و یا آنچه که توسط فرمانداری اعلام گردیده است.

اگرچه آن مقام محترم نظارت، خود بر اسناد و مدارک مصادیق فوق مستحضر هستند بطوریکه رسما انتخابات شورای شهر رشت را بر اساس اعلام صلاحیت تعدادی از منتخبین فعلی خیانت به مردم رشت تعبیر و اعلام فرمودند، همچنین گزارشات مراجع مختلف امنیتی و قضایی استانی و شهرستانی دلالت بر تخلفات گسترده و صحت موارد فوق الذکر دارند علی‌ای‌حال همانطوریکه به ریاست محترم هیئت اجرایی نیز منفردا و جمعی اعلام نمودیم، اما به مدارک و مستندات متعدد دال بر تخلفات گسترده و سوء جریان انتخابات توجه و عنایت ننمودند، به حضرتعالی نیز معروض می‌داریم که برای هر یک از موارد و مصادیق بالا، مستندات، مدارک، شهود و شاهدانی وجود دارند که عنداللزوم تقدیم خواهند شد.

در این ارتباط عنایت شما را به موارد قابل ذکر زیر بعنوان تقاضاهای مشخص معطوف می‌داریم:

الف: تأیید صلاحیت تعدادی از کاندیداها که توسط مراجع چهارگانه رد صلاحیت شدند! علیرغم پیش‌بینی ایجاد سوء جریان در انتخابات و قابل پیش‌بینی بودن آلوده کردن روند تبلیغات انتخاباتی و برگزاری آن با انواع اقدامات غیر قانونی، بداخلاقی‌ها، تخلفات گسترده و تحقق رقابتی نابرابر بین این جمع عموما از ابتدا متخلف، با جمعی پایبند به اصول و معیارها، که علیرغم مخالفت شدید هیئت نظارت شهرستان که به استعفای آن ریاست محترم انجامید و آنچه که عملا در جریان تبلیغات و انتخابات رخ داد، ازهم اکنون آینده‌ای شرم بار برای شورایی با اکثریت متشکل از چنین منتخبینی را پیش رو قرار می‌دهد که با شخصیت شهروندان ساکن رشت و سیستم مدیریت صادق و صالح شأنیت ندارد. برای دفاع از حقوق شهروندی تقاضا داریم در اولین گام و اقدام حداقلی، با بررسی عاجل مستندات موجود در مبادی قانونی که خود مستحضرید، تمام رد صلاحیت شده‌های منتخب و متخلف را از جمع منتخبین شورا حذف فرمایید.

ب: بطور راندوم ٪۱۰ از صندوق‌های اخذ رأی و در ادامه تمامی صندوق‌های اخذ رأی از نظر مقایسه تعداد تراکم رای سنواتی با دوره چهارم شورای اسلامی شهر رشت و از نظر افزایش غیر متعارف تعداد کل آراء و گرایش این تراکم اضافی به سمت کاندیداها، مورد بررسی قرار گیرد.

ج: با توجه به خدمات رایانه که قابل بررسی است کد ملی رأی دهندگان در صندوق‌های با تعداد غیر متعارف آراء و تراکم غیر متعارف آرای غیر بومی به نفع کاندیداهای خاص، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت انتقال غیر معمول رأی دهندگان از خارج از حوزه انتخابیه رشت، چنین آرایی ابطال شوند.

د: مستحضرید صورت جلسات صندوق‌ها برابر قانون الزاما باید در محل اخذ رأی به انجام برسد. به هر دلیل و به هر طریق، بازنویسی صورتجلسات بصورت مخفیانه یا علنی، عمدی یا سهوی، در هر محلی غیر از محل مشخص شده برای صندوق اخذ رأی، جرم محسوب شده موجب ابطال صندوق و در صورت فراگیر بودن این نوع اقدامات کل انتخابات قابل ابطال است. تقاضا داریم ابتدا بطور راندوم ٪۱۰ از صندوق‌ها مورد بررسی قرار گیرند و سپس با توجه به نتایج اولیه، کل صندوق‌ها بررسی شده و اقدام قانونی مبذول گردد.

ه: اطلاعی موجود است مبنی بر اینکه به دلیل خستگی مفرط فعالان عزیز انتخابات در فرمانداری و روی صندوق‌ها، در سطحی تأمل برانگیز، شبانه، اشخاص جدید به تیم کاری فرمانداری و نمایندگان فرمانداری در صندوق‌ها اضافه شدند. لذا تقاضا داریم جهت تنویر افکار نسبت به موضوع و جوانب آن اظهار نظر مدلول و اطمینان بخش منطبق با قانون صورت پذیرفته در صورت صحت قانون را اجراء فرمایید.

و: تقاضا داریم، اخذ رأی تا ساعت۲ و حتی ۳ و بعضا تا ۴ صبح در تعدادی از صندوق‌ها به نفع کاندیداهای خاص (مثلا دو نمونه صندوق نسیبه و صندوق پاره بیجار)، اخذ رأی در خارج از حوزه انتخابیه شهر رشت به نفع کاندیداهای خاص (مثلا زندان لاکان)، اخذ رأی سازمان یافته توسط صندوق‌های سیار مثلا اعزامی به بیمارستان ها و از بیماران محتاج خدمت پزشکی و پرستاری به نفع کاندیداهای خاص، را بررسی فرمایید. تقاضای غیر معقولی نخواهد بود اگر در صورت صحت تخلف اولا آرای چنین صندوق‌هایی باطل شوند. دوما تیم کاری صندوق‌های متخلف مجازات گردند و عوامل برنامه‌ریز برای چنین اقدامات مجرمانه را مورد پیگرد قانونی قرار داده و به مردم معرفی فرمایند. سوما دستور فرمایید سایر موارد مشابه فراتر از این گزارش نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

ز: تبلیغات غیر قانونی کاندیداهای منتخب و بسیاری دیگر که با جوّ و فضای انتخابات به  سمت تخلف تبلیغاتی کشانده شدند رنگ و عطر تبلیغات قانونی کاندیداهای قانون مدار را کم رنگ و کم اثر نمود. چه کسی پاسخگوی اعتماد ما به مدیریت انتخابات شهرستان می‌باشد؟! مقرر بود در تبلیغات انتخاباتی قانون رعایت شود، بنابراین همه ملزم به رعایت آن بودند. اعتقاد ما بر این بوده است که برای بالا رفتن آرای کل هیچ مسامحه صورت نخواهد گرفت. مدیران محترم اجرایی و نظارتی استان و شهرستان پاسدار انقلاب اسلامی مردم شهید پرور هستند. داشتن این باور توسط اینجانبان و اعتقاد و تقید به آن را انشاءالله بحساب سادگی و نابلدی ما نخواهند گذاشت. امیدواریم به ما و باورهایمان نخندند. گفته شد که قانون باید رعایت شود، ما که خلاف قانون را به فتوی امام راحل و رهبری معظم حرام شرعی می‌دانیم، در نتیجه قانون را رعایت کردیم. حال تقاضا داریم آنانی که رعایت نکردند، شناسایی، محاکمه، مجازات و از شورا با هر میزان رأی و هر اندازه پشتیبان، کنار نهاده شوند.

در این ارتباط تقاضا داریم گزارشات مراجع انتظامی، گزارشات بازرسین انتخابات، گزارشات مردمی، گزارشات کاندیداها، گزارشات از دستگیری‌ها، گزارشات از روند جریان انتخابات، گزارشات در مورد خرید آراء و کلیه مدارک و مستندات را بررسی فرمایید. شما امین مایید. آن اندازه به سیستم مدیریت اجرایی و نظارت اعتماد داشتیم که برای صیانت آرای خود بسیاری از ما یک نماینده نیز بر سر هیچ صندوقی معرفی ننمودیم. اکنون که کار به نظارت شهرستان رسیده مایلیم مسئولان را به شب اول قبر و حساب و کتاب الهی در روز رستاخیز که همه به آن اعتقاد داریم، وعده ندهیم. تقاضا داریم شرف و احترام این شهر و شهروندانش را در کف با کفایت گرفته و آن را حفظ فرمایید. قطعا استحضار دارید که برابر قانون، سوء جریان انتخابات می‌تواند حتی مبطل انتخابات باشد. همچنین شهرت عام و شهرت خاص مبنی بر وقوع تخلفات گسترده مبنای تشخیص شرعی، عرفی و قانونی است.

امروز شبهه و ابهام با تکیه بر شایعات و واقعیت‌های انکار ناپذیر از جمله تأیید حضرتعالی مبنی بر وقوع خیانت به مردم رشت و مصاحبه ریاست محترم دادگستری استان در خصوص تأیید خرید آراء و دستگیری تعدادی مجرم، روش‌های تبلیغات خارج از ضوابط کاندیداهای منتخب و کسب آرای بسیار بالا توسط چهره‌های کاملا ناشناخته در حوزه شهری، در کنار آگاهی کامل خیل عظیم عزیزانی که روی صندوق‌ها بودند از تأثیر خستگی مفرط بر نتایج، متأسفانه سایه شوم خود را بر اذهان اینجانبان و مردم گسترانیده است. تقاضا داریم بطور خداپسندانه از تقدس نظام ولایی و آرای پاک مردم پاک نهاد رشت بعنوان حق الناس که رهبری معظم از رأی بعنوان حق مردم نام برده‌اند، پاسداری فرمایید و پس از بررسی‌های لازم و قانونی، در صورت امکان احقاق حق فرموده و آن را به صاحبان حق برگردانید و در صورتی که امکان تغییر نتایج نمی‌باشد و تخلفات گسترده بوده است در اقدامی خداپسندانه مردم مؤمن را شاد و برای صیانت از آبروی مردم شریف رشت انتخابات چهارمین شورای شهر رشت را باطل اعلام فرمایید.

 

لَوْ لاَ التُّقیَ لَکُنْتُ أدَهَی الْنّاس(علی علیه السلام)

و من الله التوفیق

امضاءکنندگان ذیل نامزدهای انتخابات دوره ی چهارم شورای اسلامی شهر رشت

رونوشت گیرندگان:

–          دفتر مقام معظم رهبری

–          ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

–          ریاست محترم قوه قضائیه

–          دفتر بازرسی مقام معظم رهبری

–          ریاست محترم شورای عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

–          وزارت محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

–          وزارت محترم کشور،ستاد انتخابات شوراهای اسلامی

–          ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

–          نماینده محترم ولی فقیه در استان گیلان

–          ریاست محترم هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در استان گیلان

–          استاندار محترم گیلان

–          رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان

–          اطلاعات سپاه قدس گیلان

–          دادستان محترم مرکز استان گیلان

–          اداره کل اطلاعات استان گیلان

–          حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان گیلان

–        ریاست محترم سازمان بازرسی استان گیلان

 Screenshot (11) Screenshot (10) Screenshot (9) Screenshot (8) Screenshot (7) Screenshot (5) Screenshot (6)

Share