مراسم بزرگداشت شهید عطری امروز ساعت۵/۵ عصر در حسینیه شهدای گمنام یخسازی

به گزارش دیارمیرزا و به نقل از ۸دی ، عصر امروز دوشنبه همزمان با  سومین روز به خاکسپاری دلیر مرد استقامت و شجاعت شهید محمدحسین عطری مراسم بزرگداشتی در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام در حسینیه شهدای گمنام واقع در یخسازی برگزار می گردد. ساعت شروع این برنامه ۵/۵ عصر اعلام شده است.

به گزارش دیارمیرزا و به نقل از ۸دی ، عصر امروز دوشنبه همزمان با  سومین روز به خاکسپاری دلیر مرد استقامت و شجاعت شهید IMG_0050-e1370714534613-300x189محمدحسین عطری مراسم بزرگداشتی در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام در حسینیه شهدای گمنام واقع در یخسازی برگزار می گردد. ساعت شروع این برنامه ۵/۵ عصر اعلام شده است.

Share