فعال کردن ظرفیت های کشاورزی و معدن موجب شکست ناپذیری کشور و ملت ایران می شود

دیارمیرزا:رییس جمهور گفت: فعال کردن ظرفیت های کشورمان در زمینه کشاورزی و معدن موجب شکست ناپذیری کشور و ملت ایران در مقابل توطئه های دشمنان و اعمال محدودیت از سوی آنها می شود.

به گزارش دیارمیرزا  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر ˈمحمود احمدی نژاد ˈ در جلسه کارگروه کشاورزی، صنعت و معدن استان گیلان که با حضور وزرا و مسئولین مربوطه استان برگزار شد، اظهار داشت: در مقابل توطئه های دشمنان برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور باید سایر توانمندی ها و ظرفیت های کشور را به ویژه در بخش کشاورزی و معدن تقویت کنیم و فعال کردن این بخش ها ملت ایران را شکست ناپذیر می کند.
1100938-2044724
رییس جمهوری بر ضرورت احیا و تقویت ظرفیت های استان گیلان در زمینه کشاورزی و معدن تاکید کرد و افزود: بخش کشاورزی و معدن استان گیلان ظرفیت های فراوانی دارد که استفاده از آن نه تنها موجب پیشرفت آبادانی استان گیلان شده، بلکه می تواند به سرعت مشکلات بیکاری استان را برطرف کند.

احمدی نژاد در ادامه این جلسه بر ضرورت استفاده از ظر فیت های دریای خزر و احیای پتانسیل های موجود در این بخش را مورد تاکید قرار داد.

در این نشست گزارشی از توانمندی های استان گیلان در زمینه کشاورزی و معدن ارائه شد و پیشنهادات کارگروه برای استفاده از ظرفیت های استان به منظور شتاب بخشیدن به پیشرفت و آبادانی این منطقه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

Share