استاندار گیلان از مکان احداث بندر تالش بازدیدکرد

در این بازدید که جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی حضور داشتند . مهندس هاشم نیا استاندار گیلان دستور محصور کردن محوطه بندر را به مسئولین ذیربط صادر کرد .

در این بازدید که جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی حضور داشتند . مهندس هاشم نیا استاندار گیلان دستور محصور کردن محوطه بندر را به مسئولین ذیربط صادر کرد .
گفتنی است : این زمین واقع در منطقه جوکندان شهرستان تالش می باشد  همچنین استاندار گیلان از عملیات اجرایی کنار گذر این شهرستان نیز بازدید کرد .

 

 

کنار گذر تالش


کنار گذر تالش


Share