منافع برخی در این است که مشکلات زباله وجود داشته باشد

فرزاد دلارام: مافیای زباله‌ در رودسر و املش وجود دارد

شهردار اسبق کلاچای گفت: در کمیته پسماند گفتم که با هزینه خودمان و به صورت پایلوت انجام میدهیم، تمام مجوزات را دارد اما آنجا محیط زیست یک سنگی انداخت که این شرکت باید از شرکت زیستن محیطی خارجی مجوز بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرزاد دلارام کاندیدای انتخابات رودسر و املش اظهار کرد: زمانی که شهردار کلاچای بودم طرحی را به کمیته پسماند فرمانداری ارایه دادم مبنی بر اینکه با یکی از شرکتهای بزرگ که در حوزه زباله سوز با صنایع دفاعی و هسته‌ای همکاری دارد، کار مشترکی را به صورت پایلوت در کلاچای آغاز کنیم.

شهردار اسبق کلاچای گفت: در کمیته پسماند گفتم که با هزینه خودمان و به صورت پایلوت انجام میدهیم، تمام مجوزات را دارد اما آنجا محیط زیست یک سنگی انداخت که این شرکت باید از شرکت زیست محیطی خارجی مجوز بگیرد.

دلارام افزود: مافیای زباله‌ای در رودسر و املش وجود دارد که منافع آن‌ها در این است که مشکلات زباله وجود داشته باشد.

 

Share