رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا عنوان کرد؛

یک گام تا حضور مهیار سماکچی در جلسات شورای شهر رشت | محرومیت ۶ ماهه برای نوری هریس

واثق کارگرنیا با بیان این مطلب که مهدی نوری هریس به طور کامل سلب عضویت نشده است، گفت: دادگاه قرار انتزاعی به مدت ۶ ماه برای آقای نوری هریس صادر کرده است که برابر این حکم این عضو تا مدت شش ماه برای حضور در جلسات شورا محدودیت دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، از شب گذشته اخباری مبنی بر حضور مهیار سماکچی عضو علی البدل دوم شورای ششم جهت عضویت در شورای شهر رشت به جای مهدی نوری هریس در فضای مجازی منتشر شد.
در همین راستا رییس شورای شهر رشت در گفتگو با دیارمیرزا گفت: مکاتبه ای با فرمانداری در مورد حضور عضو علی البدل شورای شهر رشت در جلسات شورا صورت گرفته است.
محمدحسین واثق کارگرنیا با بیان این مطلب که مهدی نوری هریس به طور کامل سلب عضویت نشده است، گفت: دادگاه قرار انتزاعی به مدت ۶ ماه برای آقای نوری هریس صادر کرده است که برابر این حکم این عضو تا مدت شش ماه برای حضور در جلسات شورا محدودیت دارد که برای این مدت ازفرماندار خواستیم تا عضو علی البدل یعنی آقای مهیار سماکچی تا تعیین و تکلیف نهایی وضعیت آقای نوری هریس در جلسات شورای شهر رشت حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: حضور آقای مهیار سماکچی به عنوان عضو دائمی و اصلی شورای شهر رشت منوط به رای نهایی دادگاه در مورد وضعیت آقای نوری هریس است.
کارگرنیا در پیاان به دیارمیرزا گفت: به محض دریافت پاسخ از سوی فرمانداری عضو علی البدل شورای رشت به صحن شورا دعوت خواهد شد تا در جلسات حضور داشته باشد.

Share