طی پیامی اعلام شد:

انصراف محمد آرتا مهر از کاندیداتوری ششمین دوره انتخابات شورای شهر رشت

محمد آرتا مهر یکی از کاندیداهای شورای شهر رشت طی پیامی انصراف خود را کاندیداتوری شورای شهر رشت در دوره ششم اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد آرتا مهر یکی از کاندیداهای شورای شهر رشت طی پیامی انصراف خود را کاندیداتوری شورای شهر رشت در دوره ششم اعلام کرد.

متن نامه مهندس محمد  آرتا مهر به شرح زیر است:

بنده فرزند رشت هستم که در ایران عزیز رشد کرده ام و با مدرک مهندسی عمران بیش از ۱۵ سال به عنوان خادم مردم سرزمینم در سنگرهای مختلف مشغول خدمت بوده ام.

بنده با لطف پروردگار متعال و با اخذ تایید صلاحیت از هیات های محترم اجرایی و نظارت انتخابات، در لیست نهایی چند ائتلاف بزرگ شهر رشت با کد انتخاباتی ۱۴۹ حضوردارم. لذا در راستای کاهش هزینه های رقابت شهری برای کاندیدهای لایق حاضر در عرصه و به نفع نیروهای توانمند و متخصص انصراف خود را اعلام می دارم.

در ماه های اخیر طی یادداشت ها و مصاحبه های متعدد بارها اعلام نموده ام که از نظر بنده چند اولویت مهم شهر رشت تکمیل زیرساخت هوشمندسازی شهری، ساماندهی ترافیک با توجه به تراکم اقتصادی در کوتاه مدت، تحول اساسی در موضوع مدیریت پسماند و تدوین آیین نامه های سرمایه گذاری و ایجاد درآمد پایدار شهری بوده است و با تمام وجود در کنار شورای منتخب مردم خواهم بود تا به سهم خودم هرجا نیاز به همدلی باشد ادای دین نمایم.

در خاتمه عرض میکنم یکی از بهترین مشوقها و حامیان اینجانب دوستان، شهروندان، اصحاب محترم رسانه و به طور ویژه همکاران عزیزم بوده اند که صادقانه و خاضعانه شرمسار آنها هستم که چنین تصمیمی را اعلام می نمایم و بابت تمام حمایت هایشان در این چند ماه قدردانی می کنم و همانند گذشته با تمام توان در کنارشان خواهم ماند.

Share