تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ آبفای گیلان در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

با ارائه گزارش بازرس قانونی در جلسه مجمع عمومی شرکت آبفای گیلان، برای صورتهای مالی این شرکت و ارزیابی عملکرد مطلوب، صورتهای مالی ۱۳۹۸ تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت تشکیل و به تصویب مجمع عمومی رسید.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، در جلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ که به صورت «ویدیو کنفرانس»، با حضور دکتر خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور بعنوان نماینده ریاست مجمع و همچنین مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، اعضای هیأت مدیره، معاونین و صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برگزار شد، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ این شرکت به تصویب مجمع رسید.

در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت مدیره این شرکت در خصوص برنامه‌های پیش بینی شده برای یکسال مالی، اعم از درآمدها، اعتبارات دولتی، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها جهت تحقق سیاست‌ها و نیل به اهداف شرکت آب و فاضلاب گیلان، ارائه نمود و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل درخصوص درآمد‌های جاری و سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به تصویب مجمع عمومی رسید.

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام آبفای گیلان برای تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ تشکیل شد

در ابتدای جلسه سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان گزارشی از فعالیت هیأت مدیره و روند اجرای پروژه‌های این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ ارائه نمود و اهم مواردی که در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ بود.

گفتنی است صورتهای مالی سال ۱۳۹۸شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و در تمامی شاخص‌ها طبق استانداردهای حسابداری با ارائه گزارش بازرس قانونی وضعیت شرکت آبفای گیلان مطلوب ارزیابی شد.

 

 

Share