کشف ۴۲۹ حلقه لاستیک خودروی احتکار شده در فومن

بازرسان این اداره با هماهنگی و همکاری دستگاه قضائی، اداره آگاهی نیروی انتظامی و سربازان گمنام سپاه ناحیه فومن‌ در بازرسی یک منزل مسکونی در داخل شهر فومن ۴۲۹ حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک به ارزش ۲۲۰ میلیون تومان را تحت عنوان قاچاق، احتکار و عدم اعلام موجودی کشف و ضبط کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،۴۲۹ حلقه لاستیک خودروی قاچاق احتکار شده در فومن کشف و ضبط شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فومن ‌گفت: بازرسان این اداره با هماهنگی و همکاری دستگاه قضائی، اداره آگاهی نیروی انتظامی و سربازان گمنام سپاه ناحیه فومن‌ در بازرسی یک منزل مسکونی در داخل شهر فومن ۴۲۹ حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک به ارزش ۲۲۰ میلیون تومان را تحت عنوان قاچاق، احتکار و عدم اعلام موجودی کشف و ضبط و پرونده به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

Share