تاکید شهردار لنگرود بر همدلی با اعضای شورا | طومار کارکنان برای ادامه کار رجایی

جمعی از پرسنل شهرداری با امضای طومار و حضور در دفتر شهردار خواستار ادامه کار مهدی رجایی شهردار این شهر شدند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پس از شنیده شدن زمزمه استعفای سیدمهدی رجایی شهردار لنگرود و ادامه کار مدیریتی او در وزارت کشور، جمعی از پرسنل شهرداری با امضای طومار و حضور در دفتر شهردار خواستار ادامه کار رجایی شدند.

شهردار لنگرود در جمع پرسنل شهرداری با قدردانی از ابراز لطف کارمندان یادآور شد: قطعا در مسیر توسعه و پیشرفت لنگرود اگر موفقیتی حاصل شده است با تلاش تمام کارکنان شهرداری و همراهی اعضای شورا بوده است.

رجایی با بیان اینکه در گذشته سرمایه گذاران برای حضور در لنگرود علاقه ای نداشتند، افزود: همواره با دید احترام به سرمایه گذاران نگریسته شده است.

وی با بیان اینکه حضور من در سمت جدید و ارتقای شغلی در تهران  منوط به پذیرش استعفا توسط شورای شهر لنگرود است، افزود: هنوز چیزی قطعی نشده است و استعفایی نیز در کار نیست و امیدوارم که آنچه خیر و صلاح است اتفاق بیفتد.

شهردار لنگرود با بیان اینکه با همدلی اعضای شورا و شهرداری اتفاقات خوبی رخ می دهد، افزود: هیچگاه با تنش و درگیری موفقیتی حاصل نخواهد شد.

گفتنی است، زمزمه هایی مبنی بر حضور رجایی در وزارت کشور یا سازمانهای زیرمجموعه آن شنیده شده است.

Share