ثبت ٢۵١ حادثه ناشی از کار در تامین اجتماعی گیلان

در سال گذشته تعداد ٢۵١ مورد حادثه ناشی از کار در شعب تامین اجتماعی گیلان ثبت و گزارش شد که از این بین ٢۴٠ نفر از حادثه دیدگان (٩۵/۶ درصد) را مردان و تعداد ١١ نفر (۴/۴ درصد) را زنان تشکیل می‎دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در سال گذشته تعداد ٢۵١ مورد حادثه ناشی از کار در شعب تامین اجتماعی گیلان ثبت و گزارش شد که از این بین ٢۴٠ نفر از حادثه دیدگان (٩۵/۶ درصد) را مردان و تعداد ١١ نفر (۴/۴ درصد) را زنان تشکیل می‎دهند.

براساس این گزارش ٢٣٩ مورد از حوادث در داخل کارگاهها، ١٠ مورد در خارج از کارگاهها و ٢ فقره نیز حین رفت و آمد اتفاق افتاده است.

١۵٨ فقره از حوادث یعنی ۶٣ درصد آنها در ساعات صبح تا قبل از ظهر، ٧٣ مورد (معادل ٢٩ درصد) در ساعات عصر و ٢٠ مورد یعنی ٨ درصد در شب روی داده است.

بی احتیاطی با تعداد ٢٠٩ مورد بیشترین علت شکل گیری حوادث را تشکیل داده و حوادث اتفاق افتاده منجر به ٢ مورد فوت، یک مورد ازکارافتادگی جزئی، ١٣ فقره پرداخت غرامت نقص عضو گردید.

شایان ذکر است بیشترین گروه سنی حادثه دیده را رده سنی ٣٠ تا ٣۴ سال با ٢۶ درصد شامل گردیده و پس از آن گروه سنی ٣۵ تا ٣٩ سال با ١٩/۵ درصد دارای بالاترین آمار حادثه می‌باشد.

Share