۳۰ ویژگی افراد توانا از دیدگاه دکتر محمود سریع القلم

به هر قیمتی، ثروتمند نمی ­شوند، به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی ­کنند، در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­ گویند، کارهای خوبِ خود را تبلیغ نمی ­کنند این موارد ویژگی افراد با پِرنسیپ از دیدگاه دکتر محمود سریع القلم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر محمود سریع القلم، در وبسایت شخصی خود، سی ویژگی افراد توانا را منتشر کرده است:

۱ – به هر قیمتی، ثروتمند نمی­ شوند؛
۲ – به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­ کنند؛
۳ – در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­ گویند؛
۴ – کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­ کنند؛
۵ – با افراد نادان، مُدارا می­ کنند؛
۶ – حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛
۷ – معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­ دهد؛
۸ – وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­ شود، آن محل را ترک می ­کنند؛
۹ – به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­ نگرند؛
۱۰ – هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛
۱۱ – جدی ­ترین بی­ مرامی را، رانت­خواری می­ دانند؛
۱۲ – برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛
۱۳ – سعی می­ کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛
۱۴ – برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛
۱۵ – از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی ­کنند؛
۱۶ – تا می­ توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­ دهند؛
۱۷ – دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­ کنند؛
۱۸ – ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛
۱۹ – تاریخ می­ خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛
۲۰ – رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛
۲۱ – سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­ دهند؛
۲۲ – همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­ کنند؛
۲۳ – در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی ­نشینند؛
۲۴ – با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­ کنند؛
۲۵ – منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛
۲۶ – به خود می­ گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی ­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛
۲۷ – رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛
۲۸ – برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­ کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۲۹ – برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۳۰ – شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­ کنند.

Share